хит
Сет Саке 318гр

1 000 ₽ 900 ₽

Сет Эби 364гр

1 130 ₽ 1 020 ₽

Сет Унаги 380гр

1 200 ₽ 1 080 ₽

Сет Осака 710гр

1 070 ₽ 960 ₽

Сет Нежный 1020гр

1 340 ₽ 1 200 ₽

Сет Горячий 835гр

1 350 ₽ 1 210 ₽

Сет Самурай 1015гр

1 595 ₽ 1 430 ₽

хит
Сет Киото 1030гр

1 830 ₽ 1 640 ₽